Dezvoltare Personala: A 3-a modalitate de actionare CONSTIENTA

Primele doua modalitati de actionare constienta le gasiti aici:

1. Află care sunt cele trei modalităţi de acţionare conştientă

2. A 2-a modalitate de actionare CONSTIENTA

Apoi, pentru cei care rămân sinceri faţă de scopul lor interior al conştientizării, mai există şi un alt mod de manifestare creativă. Brusc, într-o zi, ei ştiu care este scopul lor exterior. Au o mare viziune, un ţel, iar de atunci înainte lucrează pentru a duce la îndeplinire ţelul respectiv. Ţelul sau viziunea lor are de obicei legătură cu ceea ce fac deja, la o scară mai mică, şi le aduce bucurie. Aici apare cea de-a treia modalitate de acţiune conştientă: entuziasmul. Entuziasm înseamnă că bucuriei profunde aduse de ceea ce faceţi i se adaugă un element nou, acela al ţelului sau viziunii către care vă îndreptaţi. Când adăugaţi un ţel bucuriei produse de ceea ce faceţi, câmpul energetic sau frecvenţa vibraţională se schimbă. Bucuriei i se adaugă într-o anumită măsură ceea ce am putea numi tensiune structurală, ea devenind astfel entuziasm. Atunci când activitatea creativă este alimentată de entuziasm, în spatele a ceea ce faceţi va exista o intensitate şi o energie uriaşă. Vă veţi simţi asemenea unei săgeţi ce se îndreaptă către ţintă — şi care se bucură de călătorie.

timetv copac personal development dezvoltare personala dezvoltare spirituala

Cuiva care priveşte din afară i-ar putea părea că sunteţi stresaţi, dar intensitatea entuziasmului nu are nimic de-a face cu stresul. Atunci când vreţi mai mult să vă atingeţi scopul decât să faceţi ceea ce faceţi deveniţi stresaţi. Echilibrul între bucurie şi tensiune structurală se pierde, câştigând cel din urmă. Atunci când apare stresul, acesta este de obicei un semn că egoul s-a întors, iar voi vă tăiaţi singuri puntea de legătură cu forţa creativă a universului. Locul acesteia este luat de forţa şi încordarea dorinţei egoiste, şi-atunci trebuie să vă luptaţi şi să „trudiţi” ca să reuşiţi. Stresul diminuează întotdeauna atât calitatea, cât şi eficienţa a ceea ce faceţi sub influenţa sa. Există, de asemenea, o legătură puternică între stres şi emoţii negative, precum anxietatea şi furia. Stresul este toxic pentru organism şi începe să fie recunoscut acum ca una dintre cauzele principale ale aşa-numitelor boli degenerative precum cancerul şi bolile de inimă.

Spre deosebire de stres, entuziasmul are o frecvenţă energetică înaltă şi rezonează astfel cu forţa creativă a universului. De aceea spunea Ralph Waldo Emerson: „Nimic măreţ n-a fost vreodată realizat fără entuziasm”. Cuvântul entuziasm vine din greaca veche — en şi theos, care înseamnă Dumnezeu. Iar cuvântul înrudit enthousiazein înseamnă „a fi posedat de un dumnezeu.” Atunci când aveţi entuziasm, veţi descoperi că nu este nevoie să faceţi singuri totul. De fapt, singuri nu puteţi face nimic semnificativ. Entuziasmul susţinut aduce un val de energie creativă, iar tot ceea ce aveţi atunci de făcut este să „profitaţi de ocazie.”

Entuziasmul aduce o forţă uriaşă în ceea ce faceţi, astfel că toţi cei care nu au avut acces la această forţă vor privi uimiţi realizările „voastre” şi v-ar putea atribui meritul pentru ele. Insă voi ştiţi adevărul la care se referea Isus când spunea: „Eu nu pot să fac de la Mine nimic”. Spre deosebire de dorinţa egoistă, care creează o opoziţie direct proporţională cu intensitatea dorinţei, entuziasmul nu se opune niciodată. Este nonconflictual. Activitatea sa nu creează învingători şi învinşi. Se bazează pe includerea, nu pe excluderea altora. Nu are nevoie să folosească şi să manipuleze oamenii, căci este forţa creaţiei însăşi, aşa că nu are nevoie să ia energie dintr-o sursă secundară. Dorinţa egoului încearcă întotdeauna să ia de la cineva sau de la ceva; entuziasmul oferă din propria sa abundenţă. Când entuziasmul întâlneşte obstacole sub forma unor situaţii adverse sau a unor oameni necooperanţi, el nu atacă niciodată, ci le ocoleşte sau, printr-o atitudine generoasă sau receptivă, transformă energia opozantă într-una de susţinere iar duşmanul — în prieten. Entuziasmul şi egoul nu pot coexista. Unul implică absenţa celuilalt. Entuziasmul ştie încotro se îndreaptă, dar în acelaşi timp este profund contopit cu momentul prezent, sursa a ceea ce îl animă, a bucuriei sale şi a puterii sale. Entuziasmul nu „vrea” nimic pentru că nu-i lipseşte nimic.

Este una cu viaţa şi, oricât de dinamice ar fi activităţile inspirate de entuziasm, nu vă pierdeţi în ele. Întotdeauna rămâne un spaţiu liniştit, dar foarte însufleţit în centrul roţii, un nucleu de pace în mijlocul activităţii, care este atât sursa a orice, cât şi neatins de nimic. Prin entuziasm vă armonizaţi pe deplin cu principiul creativ exterior al universului, fără a vă identifica însă cu creaţiile sale, adică fără ego. Atunci când nu există identificare, nu există nici ataşament — una dintre marile surse ale suferinţei. Odată trecut un val de energie creativă, tensiunea structurală se diminuează din nou şi rămâneţi cu bucuria dată de ceea ce faceţi. Nimeni nu poate trăi mereu în entuziasm. Mai târziu, poate veni un nou val de energie creativă care să ducă la un entuziasm reînnoit.

Când se instalează mişcarea de întoarcere către dezintegrarea formei, entuziasmul nu vă mai slujeşte. Entuziasmul aparţine ciclului exterior al vieţii. Doar prin abandon vă puteţi armoniza cu mişcarea de întoarcere — călătoria către casă. Să rezumăm: bucuria produsă de ceea ce faceţi, combinată cu un ţel sau o viziune întru îndeplinirea căreia lucraţi devine entuziasm. Chiar dacă aveţi un ţel, ceea ce faceţi în momentul prezent trebuie să rămână punctul focal al atenţiei voastre; altfel veţi ieşi din armonia cu scopul universal. Aveţi grijă ca viziunea sau ţelul vostru să nu fie o imagine bombastică a voastră şi, în consecinţă, o formă mascată de ego, ca de exemplu aceea de a deveni o vedetă de film, un scriitor celebru sau un întreprinzător bogat. Aveţi grijă şi ca ţelul vostru să nu fie acela de a avea una sau alta, de pildă o vilă la mare, propria voastră companie sau zece milioane de dolari în bancă. O imagine bombastică sau o viziune a voastră având una sau alta sunt toate ţeluri statice şi nu vă furnizează putere. Asiguraţi-vă că ţelurile voastre sunt dinamice, adică ţintesc către o activitate în care sunteţi implicaţi şi prin care sunteţi în legătură cu alte fiinţe umane şi cu întregul. În loc să vă vedeţi ca un actor sau scriitor celebru şi aşa mai departe, trebuie să vă imaginaţi că prin ceea ce faceţi inspiraţi nenumăraţi alţi oameni şi le îmbogăţiţi vieţile. Simţiţi cum activitatea respectivă îmbogăţeşte sau aduce profunzime nu doar vieţii voastre, ci şi vieţii semenilor. Simţiţi că sunteţi o deschidere prin care curge energia dinspre Sursa nemanifestată a întregii vieţi, în beneficiul tuturor. Toate acestea implică faptul că ţelul sau viziunea voastră este deja o realitate în interiorul vostru, la nivel de minte şi de simţire. Entuziasmul este forţa care transpune planul mental în dimensiunea fizică. Aceasta este utilizarea creativă a minţii şi acesta este motivul pentru care nu este implicată dorinţa. Nu puteţi manifesta ceea ce doriţi; puteţi manifesta doar ceea ce deja aveţi. Puteţi obţine ceea ce doriţi prin trudă şi stres, dar nu aceasta este calea noului pământ. Isus a oferit cheia utilizării creative a minţii şi manifestării conştiente a formei atunci când a spus: „Toate câte cereţi, rugându-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea”.

ECKHART TOLLE – Dezvoltare Personală  (Personal Development)

Social

Arhiva stiri