Partidul Tuturor Posibilităților, un pericol pentru scena politică românească?

PARTIDUL TUTUROR POSIBILITĂȚILOR

Cu toții ne dorim un Partid al Tuturor Posibilităților, un partid care să ne satisfacă întocmai nevoile pe care le avem și să ne reprezinte semnificativ în alegerile luate la nivelul întregii țări. Fiecare dintre noi vrea să își facă vocea auzită, iar problemele să îi fie rezolvate.

Este posibil acest lucru? Poate există un partid care să se transforme loial în vocea adepților săi, fără cea mai mică abatere? Poate fi un partid politic mai presus de orice, apărătorul intereselor simpatizanților săi? Fie că există această posibilitate, fie că nu, avem libertatea de a-l crea. Și asta facem în cele ce urmează.

Vom crea platforma PARTIDULUI TUTUROR POSIBILITĂȚILOR

Pentru început, am făcut o analiză în detaliu a principalelor probleme cu care se confruntă populația și am căutat soluții pentru fiecare dintre ele. Evident, după ce am luat la cunoștință modul în care oamenii văd rezolvarea acestora.

Dar cum puterea se află în final tot în mâinile aleșilor, deciziile vor fi luate la nivel de partid. Am împăcat totuși și cetățenii, care au încredere că părerile pe care le-au expus vor fi îndată luate în seamă.

Partidul Tuturor Posibilităților - Mădălina Săndulache

Partidul Tuturor Posibilităților – Mădălina Săndulache

Mulți dintre participanții la studiul nostru au trecut pe listă ca principală problemă ineficientă sistemului sanitar. Pe scurt, de multe ori, oamenii mor pe capete din cauza lipsei banilor sau își duc zilele cu greu după ce dau mai bine de trei sferturi din pensie pe medicamentele fără de care nu ar putea face față.

Aceasta este, evident, o problemă a oamenilor de rând.

Avertisment: ies din discuție magnații pentru care tratarea unei afecțiuni minore se transformă într-o fugă rapidă la un spital din Turcia sau Austria, iar mai apoi este îmbinată cu o vacanță de lux la un resort de cinci stele… e și păcat dacă tot au ajuns acolo să rateze astfel de momente… că doar își permit.

PROGRAMUL PARTIDULUI TUTUROR POSIBILITĂȚILOR

SISTEMUL SANITAR

Principalul obiectiv al acestui program politic îl reprezintă construirea unei strategii în vederea reformării sistemului medical, sistem care va veni în ajutorul cetățenilor români, indiferent de afecțiunile de care suferă. Teoretic, asigurarea sănătății constituie un obiectiv esențial al unui sistem sanitar. Practic, acest aspect ar putea face subiectul unor dezbateri care nu s-ar încheia nici în cincizeci de ani.

Să revenim și să vă prezentăm principalele măsuri pe care PARTIDUL TUTUROR POSIBILITĂȚILOR le-ar adopta în sistemul sanitar.

Pentru a evita extinderea problemelor la nivel sanitar, este necesar ca populația să fie informată și educată. Susținem creșterea sumelor alocate prevenirii bolilor. Nu este suficient numai accesul la informație, ci se impun luarea unor măsuri directe precum campanii puternice în școli, la locurile de muncă și în presă.

Campaniile vor fi realizate exclusiv de cei mai buni specialiști. La nivel școlar, propunem introducerea unor cursuri de educație sanitară, igiena și alimentație corectă în programa școlară la nivelul învăţământului obligatoriu.

Totuși, baza rămâne accesul la informație așa că investiția va fi direcționată și către dezvoltarea unei platforme online cuprinzătoare și actualizată cu privire la toate centrele medicale existente de care cetățenii se pot folosi.

Se vor prezenta domeniile de activitate/de specializare a fiecărei unități sanitare, nivelul calității acesteia, preţurile practicate de fiecare unitate, date de contact.

Monitorizarea și evaluarea calității fiecărui centru medical va reveni unei autorități naţionale care  va nota performanțele și nivelului calităţii (oferirea de note exacte unităţilor sanitare).

Elaborarea criteriilor de evaluare a calităţii şi înregistrarea notelor se va face la nivel european, de către o autoritate instituţională europeană (Agenţia europeană de monitorizare și evaluare a calităţii sistemului sanitar european). Agenţia va prezenta datele public atât prin platforma online cât şi prin intermediul presei.

Sistemul financiar și accesul la medicină

Accesul la medicină şi la tratament trebuie garantat fiecărui cetăţean, indiferent de situaţia financiară, de țara de provenienţă și de statutul social. Cetăţenii cu probleme de sănătate au dreptul să accesseze şi să beneficieze de tratamente de calitate pe întregul teritoriu al Uniunii Europene.

Însă, problemele care apar se referă la modalităţile de plată ale serviciilor medicale. În acest sens, deşi plătim asigurări de sănătate în ţara de provenienţă, în cazul tratării într-un alt stat membru, costul este suportat doar de pacient. Lipsa remediilor şi a posibilităţii tratării în ţara de provenienţa determina cetăţenii să plătească costurile sistemelor sanitare din alte ţări membre.

Aşadar, propunem subvenţionarea tratamentelor efectuate pe teritoriul Uniunii Europene de către ţara de provenienţa în totalitate, în cazul în care tratarea nu este posibilă pe teritoriul ţării de provenienţa. (Partid Tuturor Posibilităților)

Aceasta măsura îşi propune responsabilizarea statelor în a oferi cetăţenilor tratamente alternative şi de calitate, stimularea dezvoltării sistemului sanitar şi a progresului în medicina în fiecare stat mambru, echitatea faţă de fiecare cetăţean care îşi plăteşte contribuţia faţă de propriul stat dar care nu poate beneficia de ajutor din partea acestuia.

Subvenţionarea nu va ţine cont de tipul de sistem accesat în altă ţară membră (public său privat). Atât tratarea în sistemul public, într-un alt stat menbru decât cel de provenienţă, cât şi în sistemul privat va fi finanţata integral, doar în cazul în care tratarea nu este posibilă în ţara de provenienţa.

În cazul în care tratarea este posibilă în ţara de provenienţă, statul nu se obliga să finanţeze integral (ci doar la nivelul prevăzut de sistemul de asigurări din ţara de provenienţa) costurile tratamentului efectuat în alt stat membru.

Pentru o bună functionare a sistemului de sănătate susţinem o mai mare liberalizare a pieţei serviciilor medicale şi introducerea unui plan pe termen mediu şi lung prin care serviciile medicale să facă obiectul concurenţei pieţei. Tocmai piaţa liberă ne arată că elementul care generează progres şi performanţă este concurenţa.

Partidul Tuturor Posibilităților

Vom susţine elaborarea unui cadru legislativ clar pentru funcţionarea companiilor ce asigură servicii medicale astfel încât să fie apărate drepturile pacientului şi să nu existe abuzuri din partea personalului medical sau a firmelor de asigurări.

În cazurile de urgenţă sau de imposibilitate de plată a tratamentului unui cetăţean, statul are obligaţia de a proteja viaţa omului prin plata din fonduri speciale pentru plata serviciilor medicale necesare.

Cel mai important este faptul că vom susţine creşterea sumelor alocate cercetării din domeniul medical astfel în cât să contribuim la inventarea unor tehnologii noi care să furnizeze servicii mai ieftine şi mai de calitate.

La baza elaborării acestui program au stat principii precum: respectarea demnităţii umane, respectarea dreptului la informare şi educaţie, responsabilizarea fiecărui cetăţean în egală măsură.

Al doilea domeniu ca importantă pe agenda Partidului Tuturor Posibilităților este…

JUSTIȚIA

Desi ar trebui să se subinteleagă, preferăm să precizăm faptul că principalul rol al justitiei este să le ofere cetătenilor dreptate. Dreptate, egalitate…acestea sunt valori pe care sistemul juridic  trebuie să le asigure si să le promoveze. Pentru asta, e necesar insă să aibă cui să le asigure.

Asa că sistemul juridic va trebui să fie inteles de oricine. Astfel, sustinem initiative de formare si educatie, plecand de la banalele explicatii ale cuvintelor si expresiiilor de bază in justitie, definitii care ar trebui să ruleze permanent pe mijloacele amplasate in institutii juridice.

Totodată, justiţia trebuie să asigurare garantarea drepturilor fundamentale şi combaterea discriminării de orice tip. Si pentru că societatea evoluează si s-au descoperit nenumărate forme alternative de rezolvare a problemelor, dar si pentru a evita suprasolicitarea curţilor de justiţie şi a unor procese lungi susţinem stimularea sistemelor alternative (mediere, arbitraj).

Partidul Tuturor Posibilităților susține crearea unui mecanism de monitorizare a statelor membre în ceea ce priveşte respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. O societate dreaptă trebuie să ofere siguranţă cetăţenilor săi.

ECONOMIA

Pe parte economică, programul Partidului Tuturor Posibilităților îşi propune să genereze prosperitate pentru cetăţeni. Dar atentie,  prosperitatea cetăţenilor nu este un obiectiv în sine ci este o modalitate pentru ca ei să devină mai liberi.

Foarte importantă in plan economic este competitia. Ea garantează funcţionarea pieţei şi introducerea inovaţiilor în piaţă, ba mai mult, menţine echilibrul în economie. Competitivitatea pieţei trebuie menţinută prin sustinerea iniţiativelor care se opun protecţionismului economic şi practicilor anticompetitive.

Totodată, suţinem crearea unui sistem de supraveghere a pieţei pentru a combate practici neconcurenţiale precum înţelegerile exclusive; bariere de intrare; fixarea de preţuri (acolo unde companiile se înţeleg în a înteprinde astfel de măsuri); limitarea preţurilor de către cei ce deţin monopolul; divizarea de teritorii între companii; legarea unor preţuri ce nu sunt înrudite pentru a fi cumpărate împreună, etc

Pentru a avea o economie competitivă si dinamică este imperios necesar ca ea să fie bazată pe cunoaştere. Astfel, ea poate genera inovaţie şi prosperitatea necesară indivizilor pentru a fi liberi. Si pentru ca economia să fie bazată pe cunoaştere trebuie investit în educaţie şi în cercetare prin acordarea unor sume mai mari acestor sectoare precum şi prin sprijinirea antreprenoriatului privat.

MEDIUL – Partidul Tuturor Posibilităților

Cu totii am auzit de conceptul de dezvoltare durabilă, dar este necesară totusi o explicatie pentru toti cetătenii. Conform Comisiei Mondiale pentru Mediu si Dezvoltare, „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi„.

Deși inițial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluție la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea continuă a mediului și căuta deci în primul rând prezervarea calității mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra calității vieții în complexitatea sa, și sub aspect economic și social.

Pentru o dezvoltare durabilă mediul înconjurător trebuie să fie apărat şi protejat, si asta nu numai pentru dezvoltarea comunităţilor dar şi pentru dezvoltarea şi apărarea intereselor proprii ale individului.

Pentru a face profit si pentru a sustine economia, societatea trebuie să se îndrepte spre folosirea de resurse alternative. Astfel, Partidul Tuturor Posibilităților propune adoptarea unor politici care au ca scop îndreptarea spre resursele regenerabile pentru susţinerea şi dezvoltarea durabilă a economiilor cât şi a societăţii.

Totodată, susţinem cercetarea care introduce noi tehnologii ecologice şi care se bazează pe noi resurse regenerabile sau care nu dăunează mediului inconjurător.

Partidul Tuturor Posibilităților susţine implementarea unui sistem de sancţiuni pentru cei care încalcă normele de mediu, dar şi stimulente (prin reduceri de taxe şi impozite) pentru cei care adoptă soluţii nepoluante, ceea ce ar duce la schimbarea a gândirii poluatorilor principali.

Trecerea cât mai rapidă la resursele regenerabile înseamnă adaptarea marilor industrii şi a marilor economii la un nou stil ecologic de economie.

Încurajarea dezvoltarea sectorului agricol pe baze ecologice reprezintă o prioritate importantă atât pentru protecţia mediului cât şi pentru sustenabilitatea sectorului agricol.

În concluzie, domeniul sănătătii, cel al justitiei, cel al economiei si cel al mediului incojurator sunt principalele arii de activitate si actiune a Partidului Tuturor Posibilităților. Cetatentii au ales ordinea de prioritate a acestor domenii, si-au spus doleantele, iar Partidul Tuturor Posibilităților a dat glas fiecărei voci imaginare, a creat solutii pentru cele mai arzătorare probleme.

Acest material este un PAMFLET și trebuie tratat ca atare.

Mădălina Săndulache (Lambrinoc)

Social

Arhiva stiri