Anunț IMPORTANT pentru șoferi! Se schimbă regulile de circulație

Din data de 8 august va intra în vigoare noul Regulamentul de aplicare a Codului Rutier. Hotararea Guvernului nr. 480/2013 a fost publicată miercuri, 24 iulie 2013, în Monitorul Oficial şi va intra în vigoare în 15 zile de la data publicării.

Anunt-IMPORTANT-pentru-soferi-Se-schimba-regulile-de-circulatie

Se schimbă regulile de circulație

Noul regulament de aplicare a Codului Rutier prevede că este interzis transportul persoanelor în stare de ebrietate pe autovehicule din categoriile AM, A1, A2 și A sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri. Totodată, acestor vehicule le este interzis să traverseze drumurile publice pe trecerile destinate pietonilor.

Mai mult, vehiculele din categoria AM, A1, A2 și A, atunci când acestea circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.

Autovehiculul, tramvaiul sau remorca ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterării ori distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor, precum și autovehiculul ori remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor deținători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulația pe drumurile publice. Se exceptează autovehiculul și remorca pentru care poliția poate stabili proveniența legală a acestora.

Tot în regulament este prevăzut faptul că au dreptul să conducă vehicule din categoria Tr și posesorii permiselor de conducere valabile pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE. Astfel, posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria B are dreptul să conducă un tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg. Totodată, posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria BE are dreptul să conducă un tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 3.500 kg. Posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria C are dreptul să conducă un tractor rutier, cu masa maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg. De asemenea, posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria CE are dreptul să conducă un tractor rutier, cu masa maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică decât greutatea maximă a tractorului.

Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părțile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete și celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse și pe acostament în sensul de mers, dacă circulația se poate face fără pericol.

Bicicletele, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând. Se interzice conducătorilor de biciclete să învețe să conducă biciclete pe drumurile intens circulate, să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă. Mai mult, pe timpul circulației pe drumurile publice, conducătorii de biciclete sunt obligați să aibă asupra lor actul de identitate.

În ceea ce privește cursul de pregătire teoretică și practică în vederea susținerii examenului pentru obținerea permisului de conducere este valabil un an de la data absolvirii.

Candidații care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri au fost declarați „admis” la proba teoretică și nu au finalizat examenul pentru obținerea permisului de conducere susțin proba practică în conformitate cu reglementările în vigoare la data promovării probei teoretice. Până la data de 19 ianuarie 2014, pregătirea teoretică și practică prin cursuri organizate de unități se consideră realizată în situația candidaților la examenul pentru obținerea permisului de conducere din categoria AM, care fac dovada că au absolvit cursul de legislație rutieră în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule, anterior datei de 19 ianuarie 2013.

Hotărârea Guvernului nr. 480/2013 va intra în vigoare din data de 8 august.

Social

Arhiva stiri