Pentru maşinile deja înmatriculate: cine plăteşte noul timbru de mediu şi de ce acte ai nevoie

Proprietarii autovehiculelor pentru care plata vechilor taxe de primă înmatriculare sau de poluare a fost anulată sau restituită de instanţele de judecată vor plăti timbru de mediu la înmatricularea maşinilor în cauză, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2013.

Masini Targ Auto

Mai mult, noul timbru de mediu se va plăti şi la reînmatricularea maşinilor înscrise în circulaţie după 1 ianuarie 2007, pentru care nu s-a plătit vechea taxă.

“Pentru autovehiculele înmatriculate după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate, timbrul se achită şi în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării”, se precizează în Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă.

Cum România este o ţară a birocraţiei fără sfârşit, proprietarii de maşini înmatriculate după 1 ianuarie 2007 pentru care s-a plătit TAXA, într-una din vechile ei forme, şi pentru care nu s-a restituit nimic din valoarea ei, au nevoie de o hârtie suplimentară.

“În cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 şi până la intrarea în vigoare a ordonanţei, iar proprietarului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală prevăzută la art. 7 alin. (1) din ordonanţă, organul fiscal competent eliberează un document care evidenţiază această situaţie.

Documentul (…)se prezintă la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule odată cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate” se mai precizează în Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă privind noul timbru de mediu.

TAXA este calculată şi plătită la Administraţia Financiară în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică. Iată de ce acte este nevoie:

– cartea de identitate a vehiculului;
– documente care atestă dobândirea autovehiculului pentru care se solicită plata timbrului de către contribuabil;
– în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6 alin. (5), precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma „Registrul Auto Român” ori rezultatul evaluării individuale efectuate potrivit art. 6 alin. (20).

Pe TimeTV.ro ai noul calculator pentru timbrul de mediu.

Social

Arhiva stiri