Timbrul de Mediu – 15.03.2013 – Noul CALCULATOR TAXA AUTO și acte!

Calculator taxa! Timbrul de mediu pentru autovehicule a intrat în vigoare începând de vineri, din acest moment TAXA AUTO urmând să fie calculată EXCLUSIV pe baza emisiilor de CO2, înscrise în cartea de identitate a mașinii.

Mai jos aveți și NOUL CALCULATOR TAXA AUTO

Conform Ordonantei de Urgență (o aveți integral mai jos) privind TIMBRUL DE MEDIU pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial, în noua formulă de calcul, timbrul de mediu (calculator taxa auto) menține cote similare celor din prezent pentru tehnologia Euro 5 și mărește cotele pentru tehnologiile Euro 4 și Euro 3

CALCULATOR TAXA AUTO

NORMA-DE-POLUARE-EURO-3

Norma de poluare EURO 3
(calculator taxa auto)

NORMA-DE-POLUARE-EURO-4

Norma de poluare EURO 4
(calculator taxa auto)

NORMA-DE-POLUARE-EURO-5

Norma de poluare EURO 5
(calculator taxa auto)

Pe de altă parte, pentru mașinile cu motorizări non-Euro, Euro 1 și Euro 2, valoarea timbrului de mediu va scădea față de nivelul cuantumului actual.

TAXA AUTO SE SCHIMBĂ DE AZI

Începând de astăzi, pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu ar urma să fie disponibil calculatorul (calculator taxa auto) care va ajuta șoferii să afle valoarea timbrului de mediu (calculator taxa auto).

Potrivit ministerului Mediului, pentru acest an, sunt estimate încasări din timbrul de mediu mai mari cu 100 milioane de lei comparativ cu anul 2012, în timp ce valoarea sumelor ce trebuie restituite celor care au achitat taxa auto va fi de 400 milioane lei ( mai jos aveți calculator taxa auto).

Cota-de-reducere-a-Timbrului-de-mediu

Cota de reducere a Timbului de Mediu (calculator taxa auto)

Nivelul-Timbrului-de-Mediu-pentru-Euro-2-1-si-Non-Euro

Nivelul Timbrului de Mediu pentru Euro 2, Euro 1 și Non-Euro (calculator taxa auto)

ORDONANȚĂ – GUVERNUL ROMÂNIEI – pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I pct.1 poz.8 din Legea nr.1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012 se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins :

“ Lege privind timbrul de mediu pentru autovehicule”

2. Articolul 1 alin (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Prezenta lege stabilește cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu pentru autovehicule denumit in continuare timbru de mediu”.

3. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) scoatere din parcul auto național – orice acțiune care are ca rezultat radierea autovehiculului radiat, inclusiv dauna totală, cu excepția casării și dezmembrării.”

4. La articolul 2, litera l) va avea următorul cuprins:

“l) timbrul de mediu – reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3. “

5. “La articolul 2, după litera l), se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins: “ m) daună totală reprezintă avarierea iremediabilă a autovehiculul în urma căruia asiguratorul plătește contravaloarea poliței de asigurare. “

6. La articolul 4, după litera c) a alineatului (1) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:

„d) cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule, precum și taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

e) pentru care s-a dispus de către instanțe restituirea sau înmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxei pe poluare pentru autovehicule, precum și taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule;” (calculator taxa auto)

7. La articolul 4, alineatul (2) se abroga

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6 – (1) Suma de plată reprezentând timbrul de mediu se calculează pe baza elementelor prevăzute la anexele nr. 1-4, după cum urmează: a) (calculator taxa auto) pentru autovehiculele cărora le corespund normele de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, timbrul de mediu se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) prevăzute la anexa nr. 1, şi a cotei de reducere a timbrului de mediu, prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 2, după formula: Suma de plată = [(A x B x(100 – C)]/100, unde: A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km menționate in Cartea de Identitate a Vehiculului; B = valoarea timbrului de mediu pentru emisiile poluante, exprimată în Euro/1 gram CO2, prevăzută în anexa nr. 1; C = cota de reducere a timbrului (calculator taxa auto) prevăzuta in coloana nr 2 din Anexa nr 2 b) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2 şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de CO2, după formula: Suma de plată = [E x D x (100 -C)]/100, unde: C = cota de reducere a timbrului prevăzuta in coloana nr 2 din Anexa nr 2; D = cilindreea – capacitatea cilindrica; E = timbrul de mediu, prevăzut în coloana nr. 3 din anexa nr. 3; c) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 (calculator taxa auto) care nu deţin omologare europeană de tip şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de C02; d) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 şi N3, pentru care timbrul de mediu este prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 4; (2) Norma de poluare Euro şi valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Pentru autovehiculele care nu deţin omologare europeană de tip a întregului vehicul, aceste elemente se determină în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) Pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6, timbrul de mediu se va determina pe baza formulei prevăzute la alin. (1) litera (a) , odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor; (4) Cota de reducere a timbrului de mediu, prevăzută în anexa nr. 2, este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului. (5) Vechimea autovehiculului se calculează (calculator taxa auto) în funcţie de data primei înmatriculări a acestuia. (6) Atunci când persoana care solicită înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate asupra autovehiculului nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, timbrul se calculează în funcţie de anul fabricaţiei. (calculator taxa auto)

8. La articolul 7 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă litera, litera c), cu următorul cuprins:

“c) documentul emis de asigurator care atesta faptul ca autovehiculul a suferit dauna totala;”

9. La articolul 8 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, lit. e) și f), cu următorul cuprins:

“e) dobândite prin moștenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii;
f) dobândite prin partaj. “

10. La articolului 8, alineatul (1) litera b) si alineatul (2) se abrogă.

11. Articolele 9 si 11 se abroga.

12. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111 , cu următorul cuprins:

“ Art. 111 – Timbrul de mediu se eliberează si se aplica pe Cartea de Identitate a Vehiculului de către Direcția Regim Permise de conducere si Înmatriculare a Vehiculelor la primirea dovezii de plata a timbrului de mediu.”

13. Articolul 12 se abroga.

14. La articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

”(2) Modelul timbrului de mediu se stabilește prin normele metodologice.”

Art. II – Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. III. – În termen de 15 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor vor elabora normele metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. (calculator taxa auto)

Art. IV.- În tot cuprinsul legii, sintagma “taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule definit ca taxa” se înlocuiește prin sintagma “timbrul de mediu”.

Art. V.-. Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

semnat PRIM-MINISTRU, Victor-Viorel PONTA

Practic, în calculul taxei (calculator taxa auto) se va ține cont numai de emisiile de CO2 ale autovehiculului, valoare ce va fi înmulțită cu valoarea în euro a fiecarui gram și cu cota de reducere a timbrului exprimată în funcție de vechime.

Ordonanta de Urgenta a Gevernului Romaniei cu privire la aplicarea Timbrului de Mediu 2013 PDF

Norme de aplicare Timbrul de Mediu 2013 PDF

Vechimea autovehiculului se calculează în funcție de data primei înmatriculări a acestuia, se precizează la articolul 6, alineatul 5 al Ordonanței (calculator taxa auto).

Un element de noutate adus de ordonanța adoptată de Guvern în data de 19 februarie este că persoanele care doresc să cumpere mașini electrice vor beneficia de un ecotichet în valoare de 2.500 de euro.

CALCULATOR TIMBRU DE MEDIU – Calculează AICI:

Mai puteți citi și:

Timbrul de mediu a intrat în vigoare!

Cum să plăteşti mai puţin la taxa auto 2013. Sfaturi pentru cumpărarea de maşini diesel

Forma finală de calcul a timbrului de mediu perceput la înmatricularea maşinilor, avizată de Guvern

Totul despre noua TAXĂ AUTO 2013: Cum se plăteşte TIMBRUL DE MEDIU în funcție de mărcile de maşini

Noua propunere pentru timbru de mediu, mai mare pentru masinile diesel

Noul calculator de timbru de mediu 2013. Calculeaza aici taxa auto

Taxa auto finalizata: Timbru de mediu doar pentru masini cu maximum 8 locuri

TAXA AUTO 2013, în dezbatere publică / Vino să afli când!

calculator-taxa-auto

calculator taxa

TAXA AUTO 2013 schimbată de Ponta! Vino să vezi modificările

Vesti proaste pentru soferi: Taxa auto pentru vanzarea masinilor inmatriculate inainte de 2007 intra in vigoare de la 1 ianuarie

Din 2013: asigurările obligatorii, combustibilul costă mai mult și bonus o nouă taxă de mediu

Un nou guvern, o noua taxa auto, sub o noua forma

Social

Arhiva stiri