Procesul reîntrupării

Când a sosit ceasul coborârii la întrupare, entitatea spirituală superioară porneşte singură şi cu hotărâre, cunoscând perfect toate fazele prin care va trece, atât în timpul reîntrupării, cât şi toate peripeţiile vieţii sale. Linia îi este clar trasată şi ea îşi va urma cu sfinţenie planul destinului.
Entităţile spirituale inferioare – şi mai ales cele oarecum conştiente de cuptorul de purificare şi dureri în care coboară – au nevoie de încurajare, de îndemn frăţesc.

procesul-reincarnarii-spirit-lumina-timetv.ro-viitor-trecut-Procesul reîntrupării

In acest scop, pleacă în stol la reîntrupare, pentru ca văzându-se unele pe altele, să prindă curaj. O ceată mare de strălucitoare entităţi spirituale le însoţesc, vorbindu-le mereu de legea evoluţiei şi de fericirea lumilor superioare, în acelaşi timp, un cor sublim de entităţi spirituale – de muzică astrală – le însoţesc din nivelele lor de pornire către suprafaţa pământului.

Sub îndemnul zborului în comun şi sub adierea muzicii cereşti, entităţile spirituale pornesc cu voie bună. Datorită faptului că, pe măsură ce coboară, atmosfera fluidică este din ce în ce mai densă, mai grosolană şi respingătoare, entităţile spirituale superioare, mari forţe spirituale, atrag din marele curent cosmic fâşii puternice de fluid magnetic şi învăluie cu ele spiritele pornite la reîntrupare.

procesul-reincarnarii-spirit-lumina-timetv.ro-viitor-trecut-Procesul reîntrupării

Sub influenţa acestui fluid, entităţile candidate la întrupare cad într-un fel de somnolenţă; sunt treze, văd, aud, ştiu ce fac, dar nu mai sunt pe deplin stăpâne pe voinţa lor. Ca şi magnetizaţii sau hipnotizaţii de pe pământ, rămân sub influenţa magnetizatorului lor, care îi conduce pe calea gândului. Astfel pregătite, sunt oarecum sub influenţa mentală a marilor entităţi spirituale ce prezidează reîntrupările acestui grup de duhuri.

Sosind în apropierea pământului, fiecare spirit candidat la întrupare este luat de ghidul său şi îndreptat către o anumită regiune a pământului, către o anumită ţară, provincie, localitate şi familie, către o anumită mamă.
Actul unirii a doi indivizi de sex opus este învăluit de cea mai mare taină. El îşi are obârşia în eternitate şi s-a petrecut şi se petrece în lumile eterice. Actul unirii fizice este doar forma materializată a unirii fluidice, spirituale.

Toate entităţile spirituale au aceeaşi origine, au aceeaşi îmbrăcăminte spirituală, deoarece toate sunt formate din esenţa Tatălui ceresc. Cu alte cuvinte, entităţile spirituale sunt egale şi fără sex. Ele sunt sfere luminoase, fiecare din aceste sfere fiind formată dintr-un punct microscopic strălucitor, care este esenţa sferei, scânteia divină, spiritul propriu-zis, iar în jurul scânteii se află o aureolă fluidică, un înveliş eteric, format din cele şapte învelişuri fluidice pomenite şi care formează corpul spiritului sau perispiritul său.

Fragmente extrase din cartea marelui PROFESOR SCARLAT DEMETRESCU
„CUNOŞTINŢE DIN LUMILE INVIZIBILE”

Social

Arhiva stiri