Adevărul omenirii: NOI „suntem”

Există multe cazuri de indivizi care au experimentat ivirea acelei noi dimensiuni a conştiinţei ca rezultat al unei pierderi tragice într-un moment din viaţa lor. Unii au pierdut tot ce deţineau, alţii şi-au pierdut copiii sau soţia, poziţia socială, reputaţia sau capacităţi fizice. Au existat cazuri în care, din cauza unui dezastru sau a războiului, unii oameni au pierdut toate acestea în acelaşi timp şi s-au trezit fără „nimic”.

string_of_galaxies_timetvro

Ceea ce dăduse sens vieţii lor, cele cu care se identificaseră ani de-a rândul le fuseseră luate. Apoi, dintr-odată şi în mod inexplicabil, suferinţa sau teama mare care puseseră iniţial stăpânire pe ei au dispărut, lăsând loc unui sentiment sacru de Prezenţă, unei păci adânci, unei seninătăţi şi unei eliberări complete de frică. Este într-adevăr o pace care nu pare să aibă vreun sens, iar cei care au experimentat-o s-au întrebat: în situaţia aceasta, cum de pot să simt o astfel de pace ?

Răspunsul este simplu. Când formele cu care te-ai identificat, care ţi-au dat sentimentul de sine se năruie sau îţi sunt luate, rezultatul poate fi o prăbuşire a egoului, din moment ce egoul este identificare cu forma. Când nu mai rămâne nimic cu care să te identifici, cine eşti?

Când formele din jurul tău mor sau când moartea se apropie, sentimentul Fiinţării, acela de „Eu Sunt” este eliberat din întrepătrunderea cu forma: Spiritul ce fusese închis în materie este eliberat. Realizezi că identitatea ta esenţială este fără de formă, o Prezenţă atotpătrunzătoare, Fiinţare de dinainte de orice formă, de orice identificare. Realizezi adevărata ta identitate ca fiind conştiinţa însăşi, şi nu ca fiind acele lucruri cu care se identificase conştiinţa.

Aceasta este pacea lui Dumnezeu. Adevărul ultim privitor la ceea ce eşti nu este „sunt aceasta” sau „sunt cealaltă”, ci „sunt”.

ego_identitate_spiritual_constiinta_timetv

Nu toţi cei care se confruntă cu o mare pierdere experimentează şi trezirea, această încetare a identificării cu forma. Există oameni care creează imediat o imagine mentală puternică sau o formă a gândirii în care se văd victime, fie ale circumstanţelor, ale altor oameni, ale soartei nedrepte sau ale lui Dumnezeu. Se identifică puternic cu această formă mentală şi cu emoţiile cărora le dă ea naştere — de exemplu furie, resentimente, autocompătimire şi aşa mai departe — iar ea ia imediat locul tuturor celorlalte identificări care s-au prăbuşit din caua pierderii suferite.

Cu alte cuvinte, egoul găseşte repede o formă nouă. Faptul că această nouă formă este una profund nefericită nu-l interesează prea mult, important pentru el este să aibă o identitate, fie ea bună sau rea. De fapt, acest nou ego va fi mai contractat, mai rigid şi impenetrabil decât cel vechi.

sursa: Eckhart Tolle

Social

Arhiva stiri