Corpul fizic al omului: trupul și corpul eteric

Corpul fizic serveşte spiritului drept instrument prin care observă, învaţă şi se manifestă în lumea fizică. Acest corp este format din materie fizică aflată sub patru stări distincte unele de altele; solidă, lichidă, gazoasă şi eterică sau radiantă. Dintre aceste patru stări ale materiei fizice, trei sunt vizibile, tangibile şi analizabile, iar a patra – cea eterică – este invizibilă, imposibil de captat şi analizat în laboratoarele actuale. Din această cauză suntem nevoiţi să distingem, în corpul nostru fizic, două părţi: trupul şi corpul eteric.

corpul_fizic_eteric_timetvro
Trupul este partea cea mai dură a corpului nostru fizic, fiind învelitoarea exterioară a fiinţei noastre reale, a entităţii spirituale. Format dintr-un complex de celule orânduite în organe, reunite în sisteme, grupate la rândul lor în diferite aparate, trupul desfăşoară diverse funcţii biologice. Fiecare celulă este alcătuită din molecule şi acestea din atomi. Atomul se comportă în lumea fizică precum o fiinţă vie, fiind capabil să ducă o viaţă independentă. Ca orice fiinţă, atomul are o conştiinţă proprie, extrem de redusă, dar nu mai puţin reală; formă de conştiinţă pe care noi, pământenii, nu o putem aprecia. Cum toate organele, toată materia gazoasă, lichidă sau solidă a trupului nostru, sunt formate din asocierea acestor elemente chimice, trupul s-a mai numit şi corp chimic.

Pentru a servi cât mai bine spiritului, suntem chemaţi să procurăm trupului alimente din cele mai apropiate de natură, fără să fie prelucrate printr-o serie nesfârşită de procese fizice şi chimice. Aceste alimente trebuie să formeze, prin absorbţie şi asimilare, un vehicol sensibil, bun reflector în exterior al voinţei spiritului, şi bun receptor al impresiilor lumii fizice şi astrale. Pentru ca trupul să răspundă la intervenţiile lumii astrale şi să redea fidel şi integral manifestările duhului, trebuie hrănit cu alimente vegetale şi produse lactate în proporţii şi sub forme cât mai asimilabile. Vom evita carnea, dulciurile, băuturile alcoolice, tutunul şi cafeau. Aceste substanţe, introduse în corpul nostru fizic, îl întunecă, făcându-l nesimţitor la vibraţiile eterice, venite din lumea invizibilă sau de la entitatea spirituală aflată în interiorul său, devenind astfel un rău interpret al voinţei spiritului.

Corpul_Eteric_timetvro

Dar ceea ce contribuie la îngreunarea asimilării alimentelor de origine animală sunt fluidele eterice animale ce le însoţesc, purtând în ele toată animalitatea, toate înclinările vieţuitorului din care au provenit, toate tendinţele şi brutalitatea sa.

Cei care au luat cunoştinţă de existenţa lumilor invizibile, ştiu că animalele sunt fraţii noştri cei mai tineri şi că spiritul lor va anima, în veacurile viitoare, corpuri umane. Se cade să nu chinuim, ucide şi mânca pe fraţii noştri mai mici, ci, dimpotrivă, să-i ajutăm în existenţa lor terestră, după cum şi noi suntem ajutaţi de fiinţe superioare nouă, ca să ne urmăm mai uşor evoluţia pe pământ. Putem consuma produsele obţinute de la animale – laptele şi preparatele lactate (brânza, smântână, untul) – pentru că acestea sunt alimente ideale, natura punând în ele, într-o formă cât mai asimilabilă, tot ceea ce este necesar micilor urmaşi ai acestor vieţuitoare. Laptele se obţine prin însăşi actul vieţii lor, fără a provoca animalelor suferinţe fizice sau spirituale.

Social

Arhiva stiri