Iată primele percepții ale spiritului după ce moare trupul

Iată primele percepții ale spiritului după ce moare corpul

De zeci de ani se fac diferite observaţii, se experimentează şi se adună material referitor la manifestările spirituale. Azi, numărul manifestărilor spirituale înregistrate este atât de mare, iar numărul celor care le-au analizat şi sintetizat este atât de impozant, încât doar aceia nu se încredinţează de valoarea revelaţiilor venite de dincolo de vălul lumii fizice, care închid ochii şi nu vor să vadă, care îşi astupă urechile şi nu vor să audă. Este inadmisibil ca omul să manifeste ignoranţă faţă de modul cum moare trupul său, faţă de sentimentele şi senzaţiile resimţite de entităţile spirituale, când trec în lumile spaţiale.

free-spirit-perceptii-dupa-ce-mori-timetvro

perceptii dupa ce mori

Examinând seriile nesfârşite de mărturisiri ale entităţilor spirituale ce şi-au dezbrăcat trupul, se constată o concordanţă între ele, confirmându-se unele pe altele. Nu se poate admite ca persoane inculte sau necunoscătoare ale fenomenelor spirituale, din ţări şi timpuri diferite, să se concerteze între ele şi să debiteze – conştient sau din subconştientul lor – despre fenomene identice, referitoarela existenţa omului dincolo de hotarele morţii. Când entitatea ce comunică dă probe – prin comunicările ei personale şi intime, neştiute de nimeni – că într-adevăr, ea este fosta personalitate terestră, şi când ea, ca şi alte entităţi spirituale, descrie aceleaşi fenomene, petrecute şi resimţite în lumea invizibilă, o minte rezonabilă, dezbrăcată de orice idee prestabilită, nu poate să nu admită realitatea lor.

Din enumerarea acestor câteva cazuri, se poate constata că există fenomene fundamentale – care se produc în mod constant, indiferent de gradul evolutiv al entităţii spirituale ce se destrupează, şi există fenomene secundare – care se produc sau nu, în funcţie de evoluţia spiritului trecut în lumea spaţială.
Fenomenele fundamentale prin care trece entitatea spirituală după părăsirea vieţii terestre sunt:
1. La început, nu crede că trupul său a murit;
2. Se vede om, ca şi mai înainte;
3. I se derulează panorama întregii vieţi terestre;
4. Este întâmpinată de rude sau prieteni;
5. Cade într-un somn;
6. Sesizează că lumea unde a sosit este splendidă sau întunecoasă, conform faptelor
sale;
7. Observă că lumea cerească este substanţială, reală şi asemănătoare ca aspect cu cea
terestră;
8. Constată că entităţile spirituale comunică între ele prin gândire – limbajul spiritual;
9. Remarcă faptul că gândirea este forţa creatoare a lucrurilor şi fenomenelor;
10. Vede că entităţile spirituale străbat spaţiile, ca gândul, în sus sau împrejurai
pământului;
11. Constată că potrivit condiţiei lor morale şi evoluţiei lor intelectuale, entităţile
spirituale gravitează automat către nivelul spiritual corespunzător.

Social

Arhiva stiri